Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats.

För andra året i rad är Uppsala den kommun som är bäst på klimatanpassning, enligt svaren från en enkät som skickats ut av IVL och Svensk Försäkring.

Rankingen är ett resultat av att klimatanpassning bland annat är en integrerad del av kommunens ordinarie verksamhet, och då frågan finns med i alla relevanta styrdokument som översiktsplan, vattenprogram, arkitekturpolicy, natur- och parkprogram.

Det är däremot få kommuner som har ett pågående arbete för klimatanpassning.

– Andelen kommuner som har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning har ökat från 10 till 17 procent sedan vår senaste undersökning. Det är bra att det ökar men det är fortfarande alldeles för få kommuner som har kommit tillräckligt långt med detta arbete, säger Hanna Matschke Ekholm på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.