En studie publicerad i tidskriften Nature visar att vi kan vinna upp till 20 biljoner dollar på att hålla den globala uppvärmningen nere till 1,5 grader vid slutet av århundradet, jämfört med 2 grader.

Forskare har räknat på hur mycket vi kan vinna på att hålla oss under 1,5-gradersgränsen till skillnad från om jorden värms upp med två grader. De hävdar att det idag finns lite förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringarna, som hur temperaturförändringarna kommer påverka olika områden och den ekonomiska produktionen. Mer än 90 procent av världens befolkningen har över 75 procents chans att få minskade ekonomiska skador om uppvärmningen hålls under 1,5 grader. Enligt forskarna skulle de fattigare länderna påverkas mest positivt, vilket innebär att den globala jämlikheten skulle gynnas av den lägre uppvärmningsgränsen. Läs hela studien i Nature