I sydamerikanska Peru har antalet malariafall ökat de senaste åren, och 2015 rapporterades 65.000 fall. Nu arbetar forskare tillsammans med den peruanska regeringen för att genom satellitdata bättre kunna se var utbrotten sker.

Idag används ofta insekticidbehandlade sängnät och inomhussprayer i områden där smittorisken för malaria är hög. Nu ska även satelliter hjälpa till att bekämpa sjukdomen. Med finansiering från NASA arbetar forskare tillsammans med den peruanska regeringen för att utveckla ett system som använder satellitdata för att kunna förutse utbrott i förväg. "Nyckeln till vårt prognosverktyg för malaria ligger i att kartlägga områdena som fungerar bäst som avelsplatser för myggorna, och samtidigt överlappar med mänskliga populationer" säger huvudforskare William Pan, en biträdande professor i global miljöhälsa vid Duke University. Att förutsäga var dessa myggor trivs handlar om att identifiera områden med varma lufttemperaturer och lugna vatten, som dammar och pölar, som de behöver för att lägga ägg. Läs mer på NASA:s hemsida.