I snart 30 år har Forskningsresan inventerat avverkningshotade naturskogar i Norrland. I år hittade de många sällsynta arter vid inventering i Härjedalen.

Varje år använder artexperter och frivilliga krafter sina semestrar för inventera Sveriges naturskogar. Helena Björnström är svampexpert och samordnar resan tillsammans med Maria Danvind, Barbara Kühn och Linda Spjut.

– Som samordnare är det en underbar känsla att se hur deltagarna arbetar tillsammans. Vi har jobbat hela året för att den här veckan ska bli så bra som möjligt, för att vi ska göra så mycket naturvårdsnytta och folkbildning som möjligt och för att alla ska trivas och ha det bra, säger Helena Björnström till Natursidan.

I år inventerade de Ljungdalen-Storsjöområdet i nordvästra Härjedalen.

– Landskapet där är hårt påverkat av skogsbruk, det finns få naturreservat nedanför fjällen och stora arealer naturskog har omvandlats till contortaplantage de senaste 60 åren, säger Helena Björnström.

Bland årets fynd har de hittat lavskrika, tretåig hackspett, blackticka, taigaskinn, gräddporing, grantickeporing, sprickporing och knappnålslavar, som den väldigt sällsynta rödskaftade svartpiken.

– Resorna har bidragit till viktigt kunskapsunderlag om oinventerade naturskogar. I slutet av förra året fick vi till exempel reda på att det nu ska bli ett stort reservat vid Messlingen, Forskningsresan var på plats där 2015. Men givetvis har vi tyvärr också förlorat en del skogar. Det är ingen hemlighet att trots långa artlistor och starka bevis för höga naturvärden så avverkas fortfarande naturskog, som aldrig varit kalavverkad, i norra Sverige. Varje år görs spännande artfynd och kännedomen om arters förekomst och utbredning ökar, säger Helena Björnström.