Ny forskning vid Lunds tekniska högskola drar slutsatsen att de som planerar tågens tidtabeller varken har mjukvaruverktyg, tid eller kunskap för att lägga pusslet på ett optimalt sätt.

Tågen i Sverige skulle kunna bli bättre på att hålla tiderna om tidsoptimism ersätts av realism. Det har doktoranden Carl-William Palmqvist kommit fram till.
– Det enskilt viktigaste tror jag är att ha ett litet mer systematiskt tillvägagångssätt när man lägger tidtabeller – och utvärderar så att man testar vad som fungerar, och lär sig i högre utsträckning än vad man gör nu, Carl-William Palmqvist, doktorand vid Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet till Sveriges radio. Carl-William Palmqvist har jämfört tidtabeller med verkliga ankomsttider, och intervjuat de som planerar tidtabeller. Förutom brister i verktyg, tid och kunskap är ett av de strukturella grundproblemen att tågen har för korta uppehåll på stationerna. – Ibland hamnar Trafikverkets planerare i kläm där mot järnvägsföretagens önskemål, vilket inte alltid stämmer överens med vad som behövs för det stora hela, och vad som alltid skulle ge den mest robusta tidtabellen, säger Carl-William Palmqvist.