Nu inrättas ett expertråd vid SMHI som kontinuerligt ska utvärdera hur sårbart samhället är för klimatförändringarna. Det är en av tre nyheter som regeringen lanserade igår.

Igår presenterade regeringen tre nyheter som ska förbättra Sveriges arbete med klimatanpassning. Förutom ett nytt expertråd vid SMHI inrättas också en förordning som ställer krav på att myndigheter inom ramen för sina uppdrag ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Samtidigt ställs också krav på att kommunerna i sina översiktsplaner ska utvärdera risken för klimatrelaterade skador, som vid ras, skred, erosion och översvämningar. I planen ska även kommunerna reflektera över hur riskerna kan minska. "Det har funnits kritik mot att Sverige har saknat ett samordnat arbete med klimatanpassning på nationell nivå. Nu åtgärdar vi det samtidigt som vi inrättar ett expertråd, förtydligar mandatet för myndigheterna och förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna", säger miljöminister Karolina Skog (MP) i pressmeddelandet.

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Det är bra att tänka på klimatanpassning och förmodligen blir effekten av regeringsbesluten positiva.
    Men riskerna är svårbedömda. En risk är att överskattning av riskerna som nog ofta blir resultatet av mycket grubblande, ibland leder till onödigt omfattande åtgärder som orsakar inoptimalt stora kostnader och irritation. Att motverka stora klimatförändringar kan ses som principiellt viktigare än att motverka effekterna och stor uppmärksamhet på anpassning kan göra att ansträngnngarna på att motverka mnskar.