Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö får nu totalt stöd på 35 miljoner för att lyckas bli klimatneutrala till år 2030. Städerna går in med motsvarande summa.

- Städerna som beviljats stöd ska ta fram handlingsplaner med ett helhetsgrepp om klimatomställningen och bygga tvärsektoriella innovationsteam med mandat och förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030, säger Susanne Karlsson, enhetschef på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

I projekten finns exempel på hur städerna ska arbeta med digitalisering och medborgarengagemang. Arbetet inleds i september 2019 och löper över två år. Finansieringen sker inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.