En ny forskningsrapport visar att det lönar sig att arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så långt det går.

I pilotstudien har tre olika förskolor ingått. Flera provtagningar och analyser har gjorts av skadliga ämnen som bland annat kan spridas från golvmattor. Forskarnas mätningar på förskolan visar att exempelvis ftalater, en grupp ämnen som används som mjukgörare, förekommer i ytterst låga halter. – Vi har kartlagt olika ämnen som finns i luft, i damm och i material från framförallt golv och mattor, säger Sarka Langer, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande. Genom egna miljöstyrningsrutiner kan fastighetsbolag minska mängden skadliga kemikalier i förskolor och skolor, och det finns även kommunala guider som ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola”, utarbetad av miljöförvaltningen i Stockholm. Enligt studien har det sammanlagda arbetet gett resultat. – Det är verkligen glädjande och ett bevis på att våra krav på kemikaliesmarta materialval har gett önskat resultat. När vi blir fler och fler som ställer krav så ser vi också att det sätter press på tillverkarna så att de tar fram nya och bättre produkter, säger Ulrika Broman, hållbarhetsstrateg på fastighetsbolaget SISAB. Bakom pilotstudien ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola” står IVL Svenska Miljöinstitutet som samarbetat med Skolfastigheter i Stockholm (SISAB), miljöförvaltningen i Stockholms stad och Stockholms universitet. Ladda ner rapporten. [nyhetsbrev]