Forskare har undersökt hur effektiva kustländernas miljöpolitik varit för Östersjön mellan 1996 och 2010. Sveriges politik utmärker sig genom att inte leda till någon minskning av kväveutsläppen.

Östersjön är svårt drabbad av övergödning. För att ändra på detta har kustländerna sedan slutet av 1980-talet arbetat för att minska kväveutsläppen till Östersjön.

I granskningen från SLU och Södertörns högskola visades Finlands miljöpolitik leda till mycket små minskningar av kväveutsläppen, medan politiken i Danmark, Estland och Polen hade gett betydande minskningar.

Totalt ledde miljöpolitiska förändringar under perioden till att kväveutsläppen till Östersjön minskade med 16 procent, något som forskarna alltså inte kunnat se att Sverige bidragit till alls.

Forskarna kunde också se att det finns stor potential att effektivisera de klimatpolitiska åtgärderna, utsläppsminskningen under perioden hade kunnat fördubblats för samma kostnad, skriver SLU.