Igår beslutade regeringen att utse Ola Alterå till kanslichef vid det klimatpolitiska rådet. Han har tidigare arbetat på Näringsdepartementet som statssekreterare och har nyligen varit utredare åt regeringen om cirkulär ekonomi.

Det klimatpolitiska rådet ska vara ett oberoende expertorgan som ska utvärdera hur nuvarande och kommande regeringars politik är förenlig med klimatmålen. Samtidigt införs en klimatlag med bland annat årliga klimatredovisningar och klimatpolitiska handlingsplaner. – Vi är inne i ett viktigt skede i arbetet med genomförandet av den nya klimatlagen. Det klimatpolitiska rådet blir viktigt för att granska att alla kommande regeringars klimatpolitik är i linje med våra klimatmål. Ola Alterås erfarenhet i klimat, energi och hållbarhetsfrågor gör att han som kanslichef kommer att leda arbetet i det klimatpolitiska rådets kansli i rätt riktning, säger klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande. Målet är att Sverige senast år 2045 ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. – Jag ser mycket fram emot att leda kansliet som ska stödja det Klimatpolitiska rådets arbete och att hjälpa regeringen att föra en ambitiös klimatpolitik och nå uppsatta mål, säger Ola Alterå på forskningsrådet Formas hemsida.