Transportinfrastrukturen är en av de viktigaste spridningsvägarna för invasiva växtarter. På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort en kunskapssammanställning och rekommenderat strategier för framgångsrika motåtgärder.

Främmande djur- och växtarter som kommer in i miljöer där de inte funnits naturligt kallas invasiva arter. Då de i den nya miljön kan sakna naturliga fiender  riskerar de att sprida sig snabbt, och kan i processen konkurrera ut naturliga arter som funnits i området länge.

– En invasiv art kan orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, men även för näringsliv som fiske, skogs- och jordbruk och kan leda till stora kostnader för samhället, säger Georg Tschan, forskare på VTI i ett pressmeddelande.

Läs mer: Så får du bort oönskade arter från trädgården

I rapporten konstaterar forskarna att fler studier behövs och att främmande arter bör uppmärksammas i tid, genom exempelvis svartlistning.

– Spridning i transportrelaterade miljöer sker mest genom underhållsarbeten, förflyttning av massor och motorfordon, men i vilken utsträckning och hur detta kan åtgärdas behöver utredas vidare, säger Georg Tschan.

I rapporten listas rekommenderade punkter för ett effektivt åtgärdsarbete, exempelvis:

  • Det behövs en regelbunden övervakningsverksamhet som listar problematiska och potentiellt invasiva arter.
  • Alla fynd av främmande och invasiva arter bör registreras i en lättillgänglig och användarvänlig databas, vilken koordineras med liknande databaser i grannländerna.
  • Större populationer av främmande och invasiva arter måste karteras. Populationerna ska följas upp för att kunna spåra förändringar.
  • Grundläggande kunskaper om invasiva och svartlistade arter måste förmedlas till allmänheten. Det är också ett utmärkt tillfälle att värna om naturen kring oss.
  • Biologiska invasioner gynnas särskilt av de ökande trafik- och transportvolymerna. För att ta itu med invasioner måste man också ta itu med trafiken.

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.