I det fyraåriga forskningsprogrammet STEPS samarbetar forskare, företag och industripartners för att påskynda samhällets väg till hållbar plast. I programmet handlar en del om hur koldioxid kan bli framtidens byggstenar i plasttillverkningen.

Förhoppningen är att i framtiden omvandla koldioxid till kemikalier som i sin tur kan används i plasttillverkning.
– Om något år vill vi börja designa processer för omvandling av koldioxid till kemikalier, säger Rajni Hatti-Kaul, professor i bioteknik vid LTH och programchef för forskningsprogrammet i ett pressmeddelande. Ett annat alternativ till hållbar plast är att använda biomassa i produktionen. Enligt Rajni Hatti-Kaul är fördelen med koldioxidprocessen att en växthusgas tas tillvara samtidigt som man undviker markanvändningen för att producera biomassan. Just nu tittar doktoranderna Ellen Palm och Alexandra Nikoleris på hur olika nätverk och forskargrupper argumenterar kring koldioxidanvändning – om växthusgasen koldioxid ska tas tillvara för att tillverka plast, bränsle eller energilagring. En annan möjlighet som idag diskuteras är att använda koldioxiden för att minska avfallsmängder inom stålindustrin.
– På sikt ska vi göra en uppföljning och se vilka öar av idéer och visioner som fick fäste och förverkligades, om några. Mitt intryck är att forskarna ofta är väldigt drivande och att de är övertygade om att just deras linje är den rätta, säger Ellen Palm, doktorand vid Lunds Tekniska Högskola. Läs mer om STEPS