De som cyklar har bäst psykisk hälsa, större rörlighet, lägre stressnivåer och känner mindre ensamhet jämfört med andra trafikanter.

Cykling ger den klart bästa fysiska och psykiska hälsan. Det visar en studie i sju europeiska städer, däribland Örebro, där över 8800 personer har fått svara på frågor om sin egna hälsa och vilka färdmedel de brukar använda. - Tidigare studier har antingen analyserat ett färdmedel i taget eller jämfört olika färdmedel med varandra. Detta är den första studien som kopplar ihop användningen av de olika trafikslag som används i staden med hälsoeffekter såsom psykisk hälsa och sociala kontakter, säger Ione Avila Palencia som lett studien, forskare på ISGlobal, i ett pressmeddelande. Resultaten har bland annat visat att 44 liv per år skulle kunna räddas i Örebro om fler gick eller cyklade, och forskarna drar slutsatsen att cykling och gång borde uppmuntras för att stärka folkhälsan och förbättra den sociala interaktionen. - Studien visar att vi behöver ett integrerat synsätt på stadsplanering, transportplanering och folkhälsa för att utveckla policyer som uppmuntrar till aktiva transporter, såsom separata cykelvägar, säger Mark J Nieuwenhuijsen, forskningsledare och chef på Urban Planning and Health Initiative på ISGlobal. Studien har letts av Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) som en del av EU-projektet PASTA. Resultaten var liknande i städerna Örebro, Antwerpen, Barcelona, London, Rom, Wien och Zürich som ingick i projektet. Läs studien i Environment International