Sedan 2009 har flera framsteg gjorts i regioner och landsting inom bland annat energianvändning, antibiotika och förnybart. Det visar SKL:s senaste granskning.

Genom att minska lokalers energianvändning med 13 procent mellan 2009-2017 har landsting och regioner lyckats spara 200 miljoner kronor. – Regionerna och landstingen arbetar målmedvetet med att använda mindre energi i sina lokaler. Det minskar deras klimatpåverkan och sparar pengar. Många satsar samtidigt på att använda mindre fossil energi, bland annat genom att köpa förnybar el och fjärrvärme och att producera egen solenergi och vindkraft, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Största energieffektiviseringen skedde i Region Jönköpings län, som minskade lokalernas energianvändning med en fjärdedel. – Syftet är att regionerna och landstingen ska kunna använda de öppna jämförelserna för att lära av varandra och på så sätt vässa sitt arbete ytterligare. Även om utvecklingen generellt sett är positiv, så är det stora regionala skillnader i resultaten, säger Gunilla Glasare. Det har även skett miljöframsteg för regionerna och landstingen på andra håll sedan 2009. Bland annat har:
  • Antibiotikaförskrivningen minskat 22 %
  • Ekologiska livsmedel ökat från 13 till 41 %
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ökat från 42 till 87 %
  • Klimatpåverkan från medicinska gaser minskat 47 %
Rapport: Öppna jämförelser 2018 av miljöarbetet i regioner och landsting