I en granskning på över 1300 produkter för hårfärg har Läkemedelsverket hittat fel på 39 procent av dem. Ofta stämde inte varningstexterna på produkterna, men i en del av produkterna hittades förbjudna kemikalier.

I granskningen hade Läkemedelsverket valt ut fyra förbjudna kemikalier som inspektörerna skulle leta efter. – Dessa ämnen bedöms inte innebära någon akut hälsorisk för användarna, men det är ändå ett allvarligt fel att ha förbjudna ämnen i produkterna, säger Gunnar Guzikowski, ansvarig utredare på Läkemedelsverket. Den vanligaste förbjudna kemikalien som hittades var o-aminophenol. Det förbjöds senare än de andra kemikalierna och de produkter som hittats kan ha stått kvar på hyllorna sedan innan förbudet. Produkterna som undersöktes kom från dagligvaruhandel, småbutiker, frisörer, grossister, hälsobutiker, lågprisbutiker och parfymerier. Småbutikerna utmärkte sig med att över 90 procent av de kontrollerade produkterna hade något fel, vilket bland annat kan bero på att produkterna är gamla och ursprungligen inte varit tänkta för EU. I dagligvaruhandeln hittades däremot få produkter med fel, vilket kan bero på att de oftast kommer från etablerade leverantörer. Även hos frisörer och lågprisbutiker fanns fler produkter med förbjudna kemikalier vilket enligt Läkemedelsverket verkade vara äldre produkter som inte rensats från hyllorna.

Tidigare forskning

I juni förra året kom en studie gjord på Lunds Universitet som visade att frisörer exponeras för cancerframkallande ämnen. Då såg de att frisörer hade höjda halter av den cancerframkallande kemikalien orto-toluidin i sitt blod. Trots att kemikalien ska vara förbjudet i EU ökade halterna i frisörernas blod med antalet behandlingar med ljus hårfärg och hårpermanent. Även halterna av den potentiellt cancerframkallande kemikalien meta-toluidin ökade med antalet färgningar med både ljus och mörk hårfärg. - Våra resultat talar för att frisörer i sitt arbete utsätts för orto- och meta-toluidin från hårfärgprodukter och från permanenter. Orto-toluidin har visats kunna orsaka cancer hos människa och hos försöksdjur. Vi menar att det därför är en exponering som om möjligt måste upphöra, sa då docenten Maria Albin vid Lunds universitet som var ansvarig för forskningsprojektet. Läs mer om studien och få tips om vad frisörer kan göra för att skydda sig >>

Hårfärgningsprodukter

Användningen av hårfärgningsmedel är stor inom EU och uppskattningsvis färgar mer än 60 procent av kvinnorna och 5-10 procent av männen sitt hår ungefär 6-8 gånger per år. Användningen är även spridd till barn och i en svensk intervjustudie år 2013 fann man att 27 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna som var 12 år gamla vid något tillfälle hade färgat håret. Av dessa rapporterade 1 procent att de upplevt hudbesvär i samband med färgningen. Det är väl känt att hårfärgningsämnen kan orsaka kontaktallergi. Källa: Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets studie

Läkemedelsverket startade projektet Hårfärgskoll 2014 i syfte att på nationell nivå kontrollera hårfärgningsmedel på den svenska marknaden med avseende på produkternas varningstexter om allergirisk samt innehåll av vissa förbjudna hårfärgningsämnen. Projektet genomfördes i samverkan med 86 kommuner och kommunala tillsynsförbund. I Danmark avråds gravida kvinnor från att färga håret, men i Sverige finns inga sådana rekommendationer.