När klimatet blir varmare ökar risken att marken blir en ”kolbomb” som skyndar på klimatuppvärmningen ytterligare. Det visar forskare från bland annat Göteborgs universitet.

Genom fältundersökningar har forskare undersökt hur olika jordar reagerar på uppvärmning. Resultaten visar att förhållandet mellan varmare jordar och utsläpp av kol, i form av koldioxid och metan, är mer komplicerat än vad forskarna tidigare trott.
Tidigare forskning visar att de jordar som innehåller mest koldioxid också lättast avger koldioxid när klimatet blir varmare, men den nya forskningen visar att även de mindre kolrika jordarna kan utgöra en risk och är förhållandena är komplexa. –Vår studie förändrar inte det faktum att vissa jordar avger kol när klimatet blir varmare, men förhållandet mellan kol i marken och uppvärmning är komplicerat. Det varierar från plats till plats och mellan olika jordar och är sannolikt beroende av flera och inte bara en variabel. Det är viktigt att erkänna att jordar runtom i världen svarar olika på en temperaturstegring, säger Louise C. Andresen vid Göteborgs universitet.
Forskningen är publicerad i Nature.