Länder som Tyskland, Polen och Ungern motsätter sig beslut om när unionen ska nå netto-noll utsläpp av växthusgaser.

EU har tidigare flaggat om en ambition att nå klimatneutralitet 2050, och tagit fram scenarios på hur det ska uppnås. Ambitionen har tagits fram för att unionen ska ligga i linje med Parisavtalet.

Flera länder vill nu se att EU beslutar om målet. Tio länder, inklusive Sverige, skrev förra året ett brev till EU där de bad om klara direktiv mot netto-noll utsläpp.

Men andra länder blockerar beslutet. Tysklands motsättning mot 2050-målet kommer efter att landets kolkommission rekommenderat att kolanvändningen ska upphöra så sent som 2038.

Andra länder vill ta bort ambitionen om netto-noll utsläpp helt. Det gäller bland annat Polen, Ungern och Tjeckien, enligt Unearthed och flera källor.