Är du man och äter frukt och grönsaker med höga halter av bekämpningsmedel kan din spermieproduktion påverkas, visar en ny amerikansk studie.

Studien visade att män som åt frukt och grönt med höga nivåer av bekämpningsmedelsrester hade 49 procent lägre spermieantal än män som åt frukt och grönt med mindre innehåll av bekämpningsmedel. Dessutom var det lägre andel normala spermier hos den grupp som åt frukt och grönt med högre rester av bekämpningsmedel.

Paprika, färsk spenat, jordgubbar och selleri var de produkter i studien som toppade listan med bekämpningsmedelsrester, tätt följt av bland annat blåbär, fryst spenat, potatis, äpplen och päron.

Anneli Widenfalk på Livsmedelsverket tycker dock inte att man ska dra för stora växlar på studien. Dels för att den är begränsad, dels för att det kan vara skillnad på Sverige och USA.

– Vi har inte gjort någon sådan jämförelse, men vi har olika lagstiftning i EU och USA och jag skulle tro att det både förekommer andra bekämpningsmedel och i högre halter än vad som finns i frukt och grönsaker på den svenska marknaden, säger Anneli Widenfalk. Det är ett intressant forskningsområde och jag skulle gärna se fler liknande studier från Sverige eller Europa.

Huvudförfattaren av den amerikanska studien, Jorge Chavarro, menar att män borde äta ekologisk mat eller undvika frukt och grönsaker som brukar ha höga resthalter av bekämpningsmedel. Frukt och grönt med låga halter av bekämpningsmedel påverkade inte spermakvaliteten enligt studien.
Vilka produkter som brukar innehålla mest rester av bekämpningsmedel i Sverige behövs det en djupare analys av, säger Anneli Widenfalk.

– När det gäller vilka frukter och grönsaker som innehåller ”mest” rester är det inte en helt enkel fråga att besvara. Men jag skulle inte säga att paprika, spenat, blåbär och potatis tillhör frukt och grönsaker som har höga nivåer i Sverige. Det finns vissa grödor för vilka en stor andel av proverna innehåller mätbara halter av något bekämpningsmedel, till exempel druvor, jordgubbar, äpple, päron, citrus och banan, men även om grödorna ofta innehåller rester kan halterna vara låga eller till största delen sitta i skalet så att exponeringen för konsumenter blir låg.

– Dessutom kan det finnas höga halter av en substans som inte är speciellt ”giftig” medan det är lägre halter av en annan substans som är mer potent, så halterna och exponeringen måste alltid relateras till möjliga hälsoeffekter och substansernas ADI (Acceptabelt Dagligt Intag), säger Anneli Widenfalk.

I den amerikanska studien undersökte forskarna 155 män som lämnade 338 prover och kostinformation. 35 olika frukter och grönsaker klassades beroende på hur höga resthalter de hade enligt de amerikanska myndigheternas stickprovskontroller. Männen hade rekryterats på en fertilitetsklinik.

Läs hela studien Fruit and vegetable intake and their pesticide residues in relation to semen quality among men from a fertility clinic >>