Den ökande exploateringen av haven är tillsammans med klimatförändringar stora hot mot fiskebestånden. Enligt en ny studie är stora fiskarter längre än 1,5 meter mest utsatta.

Ett internationellt forskarlag bestående av 44 forskare har undersökt statusen för 1020 havslevande europeiska fiskarter. Hälften av arterna hotas av utrotning, främst hajar, rockor och störar. Av myndigheter ses inte fisket som uthålligt för någon av de rödlistade arterna. Analysen bygger på den senaste rödlistan för Europas havsområden (Nordostatlanten inklusive Östersjön, samt Medelhavet), som har tagits fram av Internationella naturvårdsunionen (IUCN) med stöd av experter från bland annat SLU, skriver Forskning.se. – Brugd och pigghaj är exempel på arter som är starkt hotade på Europanivå, och bedöms vara akut hotade i den svenska rödlistan från 2015, säger den svenska representanten i forskarlaget, Ann-Britt Florin från SLU till Forskning.se. Lax och piggvar är arter som bedöms vara sårbara på europeisk nivå, medan de svenska bestånden bedöms vara livskraftiga.