Enligt ny forskning är sjukdomar grund för fattigdomsfällan i världen. Sjukdomar som drabbar människor, djur eller skörd gör att många av de fattigaste får det omöjligt att ta sig ur fattigdomen – oavsett hur hårt de jobbar eller hur mycket ekonomiskt bistånd de får.

Genom att samla data kring sjukdomar och ekonomi har forskare kommit fram till att sjukdomar påverkar vissa delar av världen hårdare än andra och att sjukdomarna gör att de fattigaste har svårt att lyfta sig ur fattigdom. Idag lever 10 procent av världens befolkning i extrem fattigdom, och studien visar att det blir omöjligt för vissa att ta sig ur situationen om inte andra frågor än inkomst behandlas. Svaret är enligt forskarna att öka tillgängligheten till sjukvård och vaccin - Beslutsfattare måste titta på folkhälsosituationen, tillgången till primärhälsovård och tillståndet för biologiska skadedjur i miljön, säger Chris Desmond, en expert på social utveckling vid Human Sciences Research Council i Sydafrika. De måste titta på alla dessa saker innan de kan bestämma vilken typ av ingripande som borde göras, fortsätter han till tidsskriften Science. Modellerna visade att fattiga människor i områden med färre sjukdomar kan ha möjlighet att lyfta sig ur fattigdom på egen hand eller genom ekonomisk assistans, men att ekonomisk hjälp, oavsett hur mycket, är otillräckligt i områden med hög risk för sjukdomar och få medel att hantera dem.