Sedan lanseringen har närmre 230 000 svenskar använt klimatkalkylatorn som Stockholm Environment Institute (SEI) utvecklat i samarbete med WWF. 

“Vi är glada över resultatet. Det visar tydligt att människor har behov av att förstå vilken inverkan deras livsstil och beteenden har på klimatet”, säger Katarina Axelsson, verksam som forskare på SEI i ett pressmeddelande. ”Människor har ett intresse av att bidra till omställningen och vill veta hur de kan göra skillnad.”

I klimatkalkylatorn besvarar användaren frågor om boende samt mat-, köp- och resvanor. Därefter görs en uppskattning av personens årliga klimatutsläpp. Syftet med kalkylatorns är att öka förståelsen för individens klimatpåverkan och inspirera livsstilsförändringar. Här hittar du klimatkalkylatorn
Fakta från SEI: Enligt en rapport som SEI nyligen publicerade på uppdrag av WWF är befintliga instrument och åtgärder inte tillräckliga för att uppnå Sveriges klimatmål och Parisavtalets ambitioner. Sett till hushållens konsumtion, är livsmedel och flygresor två områden inom vilka en stor omställning av konsumtionsmönster behövs om Sverige ska ha möjlighet att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp.