Vissa nanomaterial kan passa för växtskydd genom att förbättra biologisk bekämpning av svartfläcksjuka på raps och kål. Dessutom kan det öka växters stresstolerans vid torka, visar forskning från SLU.

Nanomaterial består av ämnen i form av ytterst små partiklar. Storleken gör att ämnet kan ha helt andra egenskaper som nano än när det förekommer i sin vanliga form. Martin Palmqvist har i sitt doktorsarbete utforskat nya användningsområden för nanomaterial i jord- och trädgårdsbruk. Resultatet är att nanopartiklar av ämnet titandioxid kan användas för att förbättra effekten av biologisk bekämpning av växtsjukdomen Svartfläcksjuka, som drabbar exempelvis raps. Dessutom kan nanopartiklar av järnoxid användas som ett effektivt järngödningsmedel, och hjälpa växter att motstå stressade förhållanden, som torka. – Min avhandling skrapar bara på ytan när det gäller nanomaterials samspel med biologiska organismer och system. Jag har arbetat med några av de vanligaste oorganiska nanopartiklarna, och undersökt några få egenskaper och interaktioner. Med all sannolikhet finns det en mängd nya användningsområden som vi ännu inte har upptäckt, säger Martin Palmqvist.Metoden har testats i växthus. Läs avhandlingen här