Kvicksilver hotar den globala folkhälsan. I mer än hälften av Sveriges insjöar och vattendrag innehåller fisken så mycket kvicksilver att den inte bör ätas, men ny forskning visar att situationen kan vara på väg att förbättras.

– Vår forskning visar att det kan vara riskfritt att äta svensk insjöfisk inom några årtionden, om vi fortsätter med dagens förebyggande åtgärder. Det handlar inte längre om århundraden, som vi trodde tidigare, säger Kevin Bishop från Sveriges lantbruksuniversitet, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Forskarna har mätt flöden av kvicksilvergas till och från Degerö stormyr. Under ett års tid, tio gånger per sekund, har de undersökt om kvicksilvret flödar in i, eller ut från, myren. – Den första mätserien över ett helt år visade att flödet av kvicksilvergas från myren till atmosfären är dubbelt så stort som inflödet av kvicksilver via regnvatten, vilket är häpnadsväckande. Det måste innebära att den halvering av kvicksilverhalten i atmosfären som har åstadkommits under de senaste 20 åren har vänt riktningen på flödet av kvicksilver mellan atmosfären och myren, säger Mats Nilsson från SLU. Med den takt som kvicksilvret försvinner uppskattar forskarna att allt upplagrat kvicksilver i myren kommer att ha försvunnit inom bara några årtionden, merparten till atmosfären. – Halterna i luften är ofarliga. Kvicksilverångan från myrarna hamnar någon annanstans – mest troligt i skogsmarken. I skogsmark finns kvicksilver i en form som inte tas upp lika lätt av fisk och vilt. Om resultaten stämmer för torvmarker i allmänhet kan arbetet för att minska utsläppen av kvicksilver få allt större betydelse för Sverige och andra länder som har liknande problem. – Ett närmast hopplöst problem verkar alltså plötsligt vara på väg att lösas, och det betydligt snabbare än vi någonsin kunde ha hoppats på, säger Kevin Bishop. Förutsatt att vi fortsätter vårt framgångsrika arbete mot spridning av kvicksilver i miljön. Kvicksilvret tycks sakta men säkert blåsa bort. Resultaten publiceras i den ansedda tidskriften Scientific Reports.