I en analys av gratis reklamartiklar från 47 företag hittade kemikalieinspektionen förbjudna kemikalier i nästan vart femte föremål. Nu anmäls 17 av de undersökta företagen till åklagare, misstänkta för miljöbrott.

– Det är ingen stor hälsorisk med att ha reklamprylar med farliga ämnen hemma. Men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka hälso- och miljöproblem, berättar Camilla Westlund i ett pressmeddelande.

Under 2017 investerades över 6 miljarder kronor i branschen för presentreklam och produktmedier. Branschens produkter finns i princip i allas hem.

Nu hoppas kemikalieinspektionen att deras undersökning kommer att öka medvetenheten inom branschen kring rådande kemikalielagstiftning. I samband med analysen hölls även utbildningar och information skickades ut till fler företag än de som undersöktes.

Fakta

Kemikalier i varor regleras inom flera olika delar av EU:s lagstiftning.

  • RoHS-direktivet begränsar bland annat användning av bly och kadmium.
  • POPs-förordningen reglerar långlivade organiska föroreningar farliga för miljö, hälsa och människor – bland annat kortkedjiga klorparaffiner.
  • Reach-förordningen reglerar hanteringen av ”varor” och blandkemikalier relevanta för studien.