I en analys av gratis reklamartiklar från 47 företag hittade kemikalieinspektionen förbjudna kemikalier i nästan vart femte föremål. Nu anmäls 17 av de undersökta företagen till åklagare, misstänkta för miljöbrott.

– Det är ingen stor hälsorisk med att ha reklamprylar med farliga ämnen hemma. Men den totala mängden farliga kemikalier i många olika varor kan på sikt orsaka hälso- och miljöproblem, berättar Camilla Westlund i ett pressmeddelande.

Under 2017 investerades över 6 miljarder kronor i branschen för presentreklam och produktmedier. Branschens produkter finns i princip i allas hem.

Nu hoppas kemikalieinspektionen att deras undersökning kommer att öka medvetenheten inom branschen kring rådande kemikalielagstiftning. I samband med analysen hölls även utbildningar och information skickades ut till fler företag än de som undersöktes.

Fakta

Kemikalier i varor regleras inom flera olika delar av EU:s lagstiftning.

  • RoHS-direktivet begränsar bland annat användning av bly och kadmium.
  • POPs-förordningen reglerar långlivade organiska föroreningar farliga för miljö, hälsa och människor – bland annat kortkedjiga klorparaffiner.
  • Reach-förordningen reglerar hanteringen av ”varor” och blandkemikalier relevanta för studien.


Beatrice Rindevall text

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.