Christer Nilsson, professor emeritus vid Umeå universitet, kritiserar små vattenkraftverk i Västerbotten för att skada fisk. 

– Allt för mycket har handlat om de stora kraftverken och dess skada för fisken. Men det mesta är gjort vid de stora kraftverken, laxtrappor till exempel, säger Christer Nilsson till SVT

Christer Nilsson tror att det skulle betyda mycket om man tog bort de mindre kraftverken i Västerbotten. Idag finns cirka 1 900 småkraftverk i Sverige som svarar för cirka 4 procent av landets elproduktion.

– De har ingen betydelse för svensk elkraftproduktion. Plockar man bort dem, frigör vi långa sträckor där fisk kan vandra, säger Christer Nilsson.

Enligt utvärderingen av de svenska miljömålen går det trögt att förbättra den biologiska statusen i älvarna. "Fysisk påverkan från vattenkraftverk utgör idag ett av de främsta hoten mot den biologiska mångfalden. Reglering av älvar leder till fragmenterade livsmiljöer och i värsta fall till att livsmiljön för en art helt försvinner", står det på hemsidan om miljömålen.

Jan-Åke Jakobsson vid intresseföreningen Svensk vattenkraftförening håller inte med Christer Nilsson. 

– Vi ställer inte upp på att man skall riva och lägga ned de små kraftverken. Det går att bygga förbipassager för fisken. Bygg ut småkraftverken istället, säger Jan-Åke Jakobsson till SVT.