En ny avhandling från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att mycket moln under våren leder till minskning av Arktis is.

Havsisen i Arktis spelar en avgörande roll för det globala klimatet. Isens utbredning minskar, men med stora variationer från år till år. Hittills har forskarna inte förstått vad det beror på. Mellan 2012 och 2013 ökade exempelvis istäcket med en storlek som motsvarar nästan två gånger Skandinaviens yta.

Nu har en ny avhandling visat att ökad värme och fukt i Arktis ger mer vattenånga och moln än vanligt. På våren, när solen står lågt, resulterar mer moln i en varmare yta och en tidigare start på den årliga smältningen. Det leder i sin tur till mer öppet hav tidigare vilket alltså reflekterar mindre sol och ytterligare skyndar på avsmältningen.

– Vårens förhållanden i atmosfären är väldigt viktiga för isens utbredning under resten av året. Det här är ett viktigt steg i förståelsen av storskaliga mönster, och visar en anledning till att isläget varierar från år till år, säger Marie-Luise Kapsch, doktorand vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Baserat på resultaten har forskarna utvecklat en modell som kan förklara delar av variationerna i septemberisen, där mycket moln under våren ger litet istäcke.

– När vi förstår mer om vad som ger variationerna kan vi förhoppningsvis förutsäga dem bättre i framtiden. Förutom isens betydelse i det globala klimatsystemet får ett ändrat isläge också andra konsekvenser, till exempel för sjöfartens transportvägar, säger Marie-Luise Kapsch.

Läs mer här (www.diva)