Nu har klimatforskare löst den sista pusselbiten i ett mysterie från senaste istiden, vilket kan vara viktigt för framtida klimatmodeller.

Tidigare har man trott att smältvatten från Nordamerika bidrog till en 1100 år lång kall period i slutet av den senaste istiden, men nu har forskare från Stockholms universitet, Natural History Museum i London och Plymouth University hittat bevis för att det var den skandinaviska inlandsisen som låg bakom köldknäppen. – Det smältande skandinaviska istäcket är den saknade länken för att kunna förstå varför klimatmodeller och rekonstruktioner inte var samstämmiga, och till förståelse av hur det Nordatlantiska klimatsystemet svarar på klimatförändringar, säger Francesco Muschitiello, doktorand vid Institutionen för geologiska vetenskaper och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Forskarna har analyserat sediment från en forntida sjö i Blekinge och jämfört temperatur och nederbörd i regionen med klimatmodellsimuleringar. Mygglarver har visat att temperaturen först ökade, och sedan snabbt sjönk med fem grader. Biomarkörer har visat en dramatisk minskning av nederbörden, vilket var inledningen till perioden yngre dryas som pågick i 1100 år. Det var alltså smältvatten från den skandinaviska inlandsisen som låg bakom förändringarna, och ledde till en kraftig ökning av havsis i Nordatlanten och ett kallt och torrt klimat. – Den skandinaviska inlandsisen spelade definitivt en mycket större roll än vad man tidigare trott. Vårt arbete visar vikten av paleoklimatiska studier, inte minst i förhållande till debatten om global uppvärmning. Resultaten kan vara viktiga för framtida klimatmodeller, säger Barbara Wohlfarth, professor i kvartärgeologi vid Stockholms universitet.

Läs mer här (www.nature.com)