I en forskningssammanfattning har hälsofördelarna med ekologisk mat utretts. Bland annat lyfts att ekologisk mat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och att ekologisk djuruppfödning använder mindre antibiotika som positiva aspekter.

I en forskningssammanfattning har hälsofördelarna med ekologisk mat utretts. Bland annat lyfts att ekologisk mat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och att ekologisk djuruppfödning använder mindre antibiotika som positiva aspekter.

En av fördelarna med ekologisk produktion är lägre antibiotikaanvändning, vilket minskar risken för antibiotikaresistenta bakterier. Årtionden av överutnyttjande har gjort att flera bakterier utvecklat ett skydd mot antibiotika, vilket leder till höga sjukvårdskostnader och hotar antibiotikaförsörjningen i framtiden.

Tema: "Vägen ur antibiotikakrisen"
Samtidigt medför ekologisk mat en betydligt lägre exponering för kemiska bekämpningsmedel jämfört med konsumtion av konventionell mat, och sammanställningen visar att det kan ge en hälsofördel. I flera epidemiologiska* långtidsstudier har man sett ett samband mellan högre halter av ett insektsbekämpningsmedel i urinen under graviditet och sämre utveckling av olika hjärnfunktioner hos barnen. Bakom artikeln står Axel Mie, forskare vid Karolinska Institutet som på deltid är knuten till EPOK, och medförfattare från flera olika europeiska universitet. Den publicerades i tidskriften Environmental Health och är en uppdaterad version av en rapport för ett EU-parlamentutskott som kom ut i början av året. Författarna har också tittat på näringsinnehållet i maten, men ser ingen större skillnad mellan de två produktionssätten. Artikeln i fulltext
*Den epidemiolgiska forskning som bedrivs har oftast som målsättning att identifiera och värdera betydelsen av olika riskfaktorer för ohälsa och förtidig död, till exempel livsstilsfaktorer som rökvanor, kostvanor och motionsvanor och miljöfaktorer som passiv rökning, buller och exponering för farliga ämnen i arbetsmiljö. När man utvärderar hur giftiga bekämpningsmedel är tar man inte hänsyn till de epidemiologiska studierna.

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Ulla Forsling skriver:

    Ett praktexempel på hur den egna agendan får styra. Är man knuten till EPOK så måste man förtala det vetenskapsbaserade odlingen till förmån till den filosofiska. Med sugrörsseende kan man påvisa vad som helst.