Silver kan användas som bakteriedödare i träningskläder, men läcker när plaggen tvättas. Giftet kan utgöra ett stort hot mot livet på sjö- och havsbotten.

Svenskt vatten har nyligen gett ut en rapport om hur silver i träningskläder kan skada miljön. När plaggen tvättas ”lossnar” silvret och hamnar i avloppsvattnet och sedan i kretsloppet. Svenskt Vatten har genom tvättar i laboratorium sett att samtliga silverbehandlingar av träningskläder medför läckage, trots att företagen kan hävda att det inte förekommer läckage vid tvätt. Efter 10 tvättar är läckaget mellan 31 och 90 procent, medianvärdet var på 72 procent.
I rapporten lanserar Svenskt vatten nya tvättråd för plagg som innehåller silver. Träningskläder som exempelvis strumpor och tröjor med silver bör inte tvättas i vanlig tvättmaskin. I stället bör de tvättas för hand. Vattnet bör samlas i en egen behållare som sedan hanteras som miljöfarligt avfall. "Vårt budskap är att det alltid är bättre att köpa kläder som inte innehåller silver. Och vi vill att ännu fler butikskedjor och klädmärken i handeln tar ansvar och fasar ut sina silverbehandlade varor. Med start i dag", skriver Svenskt vatten i rapporten. Svenskt vatten uppmärksammar också att butiker är dåliga på att informera kunderna om vad kläderna innehåller, trots att det enligt EU-regler tydligt ska framgå på varje plagg vilken biocid som det behandlats med.