Tusentals kemikalier hittades i de 60 plaggen från Svenska och internationella klädkedjor som forskarna från Stockholms Universitet undersökte.

Tusentals kemikalier används vid klädtillverkning. Forskare vid Stockholms universitet har nu undersökt om kemikalier också faktiskt finns i kläderna vi köper. Flera hälsofarliga ämnen identifierades, och inte ens ekologisk bomull garanterade giftfri textil. Några av de identifierade kemikalierna är misstänkt eller bevisat cancerframkallande, samt giftiga för vattenlevande organismer. Flera av ämnena som hittades fanns inte med på tillverkarnas listor, utan tros vara biprodukter, restprodukter eller tillsatta under transport. – Att exponeras för dessa kemikalier ökar risken för hudallergier, men de kan vara relaterade till mer allvarliga hälsoeffekter och miljörisker, säger Giovanna Luongo, nybliven doktor i analytisk kemi vid Stockholms universitet. Forskarna tvättade kläderna och mätte sedan halterna. Vissa av ämnena tvättades ur, vilket innebär att de kan hamna i vattenmiljöer, medan andra till stor del stannade kvar i kläderna och blir en möjlig källa till långvarig hudexponering. Det är svårt att veta om halterna av skadliga ämnen är på hälsofarliga nivåer och vad effekterna av kemikalier i våra kläder kan bli på sikt. – Vi har bara skrapat på ytan, det här är någonting som måste tas itu med. Kläder bärs dygnet runt hela livet. Vi måste ta reda på om kemikalierna går ut i huden och vad som händer i kroppen. Det är mycket svårbedömt och kräver mer betydligt forskning, säger Conny Östman, Professor i analytisk kemi.