Miljögifter, mindre föda och klimatförändringar tros ligga bakom minskningen av arktiska arter.

Sedan 1980-talet har det utförts fågelinventeringar på Björnön, den sydligaste ön vid Svalbard. Sedan dess har forskarna sett en nedåtgående trend, där det gått särskilt dåligt för vittruten. Nu ligger den på rekordlåg nivå sedan fyra år tillbaka, rapporterar Klotet.

Forskarna har hittat höga halter av miljögifter i fåglarna, och de upptäcker hela tiden nya gifter. Gifterna kommer med "gräshoppseffekten", alltså genom att de följer med strömmar från världens varmaste regioner till de kallaste. Men klimatförändringar och förändringar i havens ekosystem har också påverkat tillgången till föda.

– De är utsatta för näringsbrist, vilket betyder att de går ner i vikt. Då får man en extra effekt i och med att miljögifterna frigörs vid fettförbrukning och går ut i kroppen. Det är en samverkan. Multistress kallar vi det. Tillsammans med klimatförändringarna kan detta förvärra situationen för djuren, säger Geir Wing Gabrielsen som är professor i ekotoxikologi vid norska polarinstitutet, till Klotet.

Läs mer här (sverigesradio.se)