Satellitdata har visat att algblomningen är periodisk, med en stor blomning vart tredje år. Nu undersöker forskare varför.

– Vi känner inte till några liknande tre-årscykler hos växtplankton i havet. Däremot finns biologiska cykler i djurvärlden, exempelvis lämmelår vart fjärde år, som man anser beror på att lämlar under lämmelår betar av så mycket vegetation att det inte finns mat nästa år. Sedan tar det tre år för vegetationen att återhämta sig – och då exploderar lämmelpopulationen igen, säger Ragnar Elmgren, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) i ett pressmeddelande. Forskarna har varken hittat några tydliga samband mellan cyanobakteriernas treårscykel och solens instrålning, vindstyrka, vattentemperatur, salthalt eller näringsämnen. Nu misstänker forskarna att biologiska mekanismer, som ett virus som angriper och dödar cyanobakterierna, kan vara förklaringen. Cyanobakterier innehåller giftet nodularin som skadar levern och kan döda hundar, kor och sjöfåglar. Dessutom påverkas turismen när stränder och badvikar fylls.