Trots ålens akuta läge säljer två av tre fiskbutiker den hotade arten, enligt en ny undersökning från Världsnaturfonden WWF. 

Varje år granskar WWF ”Ålen på julbordet”. Rundringningen omfattar 273 fiskbutiker, restauranger, livsmedelskedjor, grossister och färjerederier. 67 procent av fiskaffärerna, knappt 12 procent av restaurangerna och cirka 8 procent av livsmedelsbutikerna säljer ål, mest i Skåne och Stockholmsområdet. –Vi välkomnar att många plockat bort ålen på julbordet. Men det räcker inte. Fler borde följa efter. Varje ål är viktig att skydda, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF, som vill se nolltolerans och ålfiskestopp i hela EU. Fiskebutikerna kan marknadsföra ål som odlad, men även den odlade ålen är fångad från det vilda, hotade, beståndet. Ingen ål har ännu lyckats föröka sig i fångenskap. – Ålen har blivit symbol för den ohållbara situationen för många fiskbestånd. Arten fiskas trots att den är akut hotad, vilket är sorgligt, säger Karin Glaumann, fiskexpert WWF. En färsk Sifo-undersökning gjord på uppdrag av WWF visar att 6 procent av svenskarna ätit ål det senaste året, en minskning från 8 procent förra året. I södra Sverige är siffran 21 procent. En tredjedel av de ledande lokalpolitikerna i sydsverige äter ål. Ålfisket förbjöds 2007 för fritids- och yrkesfisket, men tjuvfisket är utbrett. 202 yrkesfiskare har också undantag med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten. Läs undersökningarna här