Utsläpp från vanliga hushålls- och industriprodukter, som parfymer, bekämpningsmedel och färg, är en lika stor källa till luftföroreningar i Los Angeles som trafiken.

Enligt en ny studie har lösningsmedel i hushållsprodukter en större påverkan på luftkvaliteten än forskare tidigare trott. I Los Angeles bidrar produkterna till lika mycket luftföroreningar som trafiken. – Det är flaskorna du har under diskbänken, i badrummet och i garaget. De innehåller en rad olika lösningsmedel, säger Jessica Gilman från den amerikanska vädermyndigheten NOAA till DN. När lösningsmedlen avdunstar bildas småpartiklar som är farliga att andas in, precis som det gör från avgaser och vedeldning. – Globalt är förorenad luft ett av de största hoten mot människors hälsa. Och småpartiklar är den största hälsofaran i luftföroreningarna, säger Brian McDonald. När tekniska framsteg har gjort bilars avgaser renare, är det svårare att fånga upp och rena utsläppen från hushållsprodukterna. – Som privatperson kan man använda så liten mängd man kan, och välja oparfymerade produkter, säger Brian McDonald. Läs studien här.