Nu ger regeringen Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att se över hur mycket växthusgaser den svenska skogen tar upp respektive släpper ifrån sig. I uppdraget ska SLU ta fram prognoser och scenarier till grund för Sveriges klimatrapportering.

Hur mycket växthusgaser tar den svenska skogen upp, och hur mycket släpper den ifrån sig? Det ska nu Sveriges Lantbruksuniversitet SLU ta reda på. Informationen är bland annat viktig för att kunna redovisa Sveriges förändrade nettoupptag av växthusgaser till EU. – Klimatomställningen till ett fossilfritt och biobaserat samhälle är en ödesfråga. Den svenska skogen och skogsmarken producerar stora mängder bioenergi och tar samtidigt nästan upp lika mycket koldioxid som de sammanlagda utsläppen från industrin, transporter och energiproduktionen i Sverige. Det är därför viktigt att ha en väl underbyggd nationell referensnivå som även EU kan luta sig mot i det fortsatta klimatarbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande. I uppdraget ska SLU:
 • Ta fram prognoser och scenarier för den svenska skogen och skogsmarkens kolsänka fram till år 2030.
 • I nära dialog med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen utarbeta underlag för en svensk nationell referensnivå för brukad skogsmark för perioden 2021–2025.
 • Redovisa resultaten uppdelat på skyddad respektive oskyddad skog, fördelad på olika trädslag, samt uppdelat på torvmark respektive mineraljord.
Referensnivån ska redovisas senast den 30 september. [nyhetsbrev]

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Dag Lindgren skriver:

  Jag välkomnar att just SLU får uppdraget och tror att det kommer att resultera i några intressanta och relevanta fakta och kanske kommentarer, som har med uppdragets begränsningar och begreppet och bakgrunden till ”referensnivå” att göra, samt möjligheterna till intensifierad forskning om hur det som händer i skogsmarken kan påverkas.

 • Roland Agnemo skriver:

  Jag tycker att detta är en av de viktigaste undersökningar som skall göras inom detta ämnesområde. Som det ser ut nu, så skall vår skog räcka till så mycket mer i framtiden, än vad som görs i dag, ex. att mer och mer ersätta dagens fossila bränslen till transportsektorn.
  Hur mycket skog kan vi ta ut innan nettoupptaget av växthusgaser blir minus för våra skogsmarker?
  Vad händer med vår biologiska mångfald?