Ny forskning visar att ogräsmedlet glyfosat försämrar immunförsvaret hos bin.

Glyfosat är ett vanligt växtskyddsmedel inom jordbruket, som bland annat används i det vanliga märket Round-up. Nu har en ny studie vid universitetet i Austin visat att glyfosat försämrar immunförsvaret hos honungsbin.

– Det är inte hela förklaringen till bi-döden, men det är definitivt något som vi måste ta på allvar eftersom glyfosat används överallt, säger professor Nancy Moran, som lett studien. Studien visar att glyfosat påverkar ett enzym som finns i binas magbakterier, vilket gör att bina blir mer mottagliga för infektioner. Biodlare i Sverige har länge velat se ett förbud mot glyfosat. "80% av insekterna i Tyskland har utrotats på 30 år, främst av jordbruket. Vi går rakt emot en katastrof i vårt ekosystem om glyfosat godkänns för yrkes- och privatbruk i ytterligare 10 år! Våra bin svarar för 1/3 av pollineringen av vår mat – men hotas starkt av olika gifter i odlingssystemen", skrev Sveriges Biodlares Riksförbund i ett pressmeddelande för ett år sedan. Tidigare har bekämpningsmedlet neonikotinoider tagits upp som en av orsakerna till det minskade antalet bin, och ämnet har begränsats inom EU. Nyligen röstade EU:s medlemsländer även om glyfosat, och valde då att ämnet ska få fortsätta användas i ytterligare fem år. Sverige var ett av länderna som röstade för. Varje land måste dock pröva och ge tillstånd för produkter som innehåller glyfosat. – EU har kraftfullt begränsat användningen av neonikotinoider, men glyfosat blev godkänt i fem år till. Vi håller oss till EU:s regler vid vår prövning, säger Markus Ollikainen på Kemikalieinspektionen till SVT.