I samband med Havskonferensen i New York ökar Sverige insatserna för att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Regeringen lägger 50 miljoner kronor för att stötta fattiga länders arbete mot illegalt fiske.

FN:s havskonferens, där Sverige och Fiji är ordförande, äger rum 5-9 juni 2017 i New York. Med stöd av FN:s hållbarhetsmål är ländernas ambition att säkra levande hav till 2030.

- Det är hög tid att komma åt de stora problemen med olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Närmare en fjärdedel av Afrikas totala årliga fiskeexport går förlorat på grund av olagligt fiske i vattnen söder om Sahara. Det påverkar matsäkerheten för många av världens minst utvecklade länder och små önationer. Havskonferensen ska vara en kraftsamling mot rovdriften, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i ett pressmeddelande. Under konferensen kan länder, företag, organisationer och forskarvärlden lämna in frivilliga åtaganden. Det nya svenska stödet på 50 miljoner går via FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, till utvecklingsländer för att hjälpa dem genomföra ett avtal om internationellt samarbete för kontroll av fartyg och fångst i hamn.