Trots att ambitionen varit att man ska tänka på hur de olika miljöproblemen påverkar varandra visar forskning att Östersjöns olika miljöproblem inte ses som en helhet, utan hanteras separat. Det finns några ljusglimtar, men det övergripande resultatet är att vi får ett allt sjukare hav.

Alla ekosystem ska ses som en helhet, inklusive den mänskliga faktorn. Men det tillämpas inte i praktiken, trots att det sedan tjugo år ska vara grunden för Östersjöns miljöarbete. Över 80 forskare har publicerat sina fynd i ett omfattande specialnummer av den miljövetenskapliga tidskriften AMBIO. Resultaten är att syrebristen förvärrats och att algblomningarna börjat komma allt tidigare på sommaren. Bristen på helhetstänk gäller heller inte bara Sverige, utan även de andra Östersjöländerna. Dessutom väger man inte in risken att klimatförändringarna i framtiden kan göra det ännu svårare att vända utvecklingen. Men vissa saker är ändå på väg åt rätt håll. Bland annat har övergödningen och vissa gifter som hittats i fiskar minskat. – Miljöarbetet har bland annat uppnått att många giftiga långlivade föroreningar har minskat i fisken i Östersjön, i många fall snabbt, säger Ragnar Elmgren vid Stockholms universitet som är huvudförfattare till en av studierna.

Läs mer här (www.su.se)