Hormonstörande ämnen bidrar väsentligt till fetma och diabetes, och kostar de europeiska länderna minst 180 miljarder kronor varje år. Enligt forskarna bakom studien är siffran försiktigt tilltagen, och resultaten visar behovet av att kontrollera exponeringen för hormonstörande ämnen.

De hormonstörande ämnena påverkar hälsan oavsett diet och fysisk aktivitet. Forskarna bakom studien menar att fetma och diabetes är en epidemi som ökat i takt med att miljögifter, inklusive de hormonstörande ämnena, ökat. I USA 2008 beräknades kostnaderna för hur det hormonstörande ämnet bisfenol A bidrog till barns övervikt ligga på 1,74 miljarder dollar. Av dem skulle 748 miljoner kunna sparas in bara genom att byta ut bisfenolen i aluminiumburkar mot ett ämne som inte har en negativ påverkan på hälsan. På grund av diabetes och fetma beräknas nu förväntad livslängd minska i USA för första gången sedan den stora depressionen. I Europa förväntas 10 procent av den vuxna befolkningen ha diabetes eller nedsatt glukostolerans 2030 till en kostnad av 1 biljon kronor. Just nu jobbar EU-kommissionen med ett förslag på kriterier för hormonstörande ämnen, men det går långsamt. Kommissionens arbete skulle varit klart 2013, och i maj förra året bestämde sig Sverige för att stämma EU. 21 länder och större delen av EU-parlamentet har nu ställt sig bakom Sveriges stämning, och förhoppningsvis kommer arbetet för att minska exponeringen för hormonstörande ämnen få en skjuts av påtryckningarna.