På måndag startar årets hummersäsong. SLU Aqua har jämfört ett fredat område med områden där det bedrivs hummerfiske, och de preliminära resultaten visade att det finns avsevärt mer hummer i det fredade området.

Nu inför Havs- och vattenmyndigheten nya fiskeregler som ska ge hummerbestånden en chans att återhämta sig. Samtidigt bekräftar studier av fiskefria områden att mängden hummer ökar när fisket begränsas.

- Beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och humrarna behöver få en möjlighet att öka både i antal och i storlek. De nya fiskereglerna som införts av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en bevarande åtgärd för hela beståndet med syftet att hummern ska kunna återhämta sig, säger Andreas Wikström, miljöanalytiker vid institutionen för akvatisk resurser på SLU Aqua i ett pressmeddelande. Hummerfredningsområdet Kåvra har varit fredat i nästan 30 år, vilket ger unika möjligheter att studera långtidseffekterna av frizoner av hummerfiske. Nyligen genomfördes ett omfattande provfiske i Kåvra och i två närliggande områden där det normalt bedrivs hummerfiske, som användes som referenser. - Våra preliminära resultat visar på klara skillnader i hummerförekomst mellan Kåvra och i de närliggande fiskevatten för hummer. Resultaten visar initialt på både större täthet av hummer och större individstorlek, vilket är i linje med tidigare resultat från fiskefria områden i Skagerrak. Vidare bearbetning av materialet kommer att ske under hösten, säger Andreas Wikström. Effekterna av de nya fiskereglerna kommer utvärderas genom bland annat insamlad data från hummerfredningsområdet Kåvra i Bohuslän och genom fångstdata från fritidsfiskare.