På måndag startar årets hummersäsong. SLU Aqua har jämfört ett fredat område med områden där det bedrivs hummerfiske, och de preliminära resultaten visade att det finns avsevärt mer hummer i det fredade området.

Nu inför Havs- och vattenmyndigheten nya fiskeregler som ska ge hummerbestånden en chans att återhämta sig. Samtidigt bekräftar studier av fiskefria områden att mängden hummer ökar när fisket begränsas.

– Beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och humrarna behöver få en möjlighet att öka både i antal och i storlek. De nya fiskereglerna som införts av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en bevarande åtgärd för hela beståndet med syftet att hummern ska kunna återhämta sig, säger Andreas Wikström, miljöanalytiker vid institutionen för akvatisk resurser på SLU Aqua i ett pressmeddelande. Hummerfredningsområdet Kåvra har varit fredat i nästan 30 år, vilket ger unika möjligheter att studera långtidseffekterna av frizoner av hummerfiske. Nyligen genomfördes ett omfattande provfiske i Kåvra och i två närliggande områden där det normalt bedrivs hummerfiske, som användes som referenser. – Våra preliminära resultat visar på klara skillnader i hummerförekomst mellan Kåvra och i de närliggande fiskevatten för hummer. Resultaten visar initialt på både större täthet av hummer och större individstorlek, vilket är i linje med tidigare resultat från fiskefria områden i Skagerrak. Vidare bearbetning av materialet kommer att ske under hösten, säger Andreas Wikström. Effekterna av de nya fiskereglerna kommer utvärderas genom bland annat insamlad data från hummerfredningsområdet Kåvra i Bohuslän och genom fångstdata från fritidsfiskare.

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.