Tävlingen Årets Framtidsbyggare anordnas av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.

Tanken med tävlingen är att uppmuntra fler att komma med nya idéer och initiativ för att bygga hållbart och energieffektivisera. Årets pristagare är utsedda i kategorierna Årets Innovatör, Årets Opinionsbildare och Årets Talang.

Karin Adalberth, den första i Sverige att bygga ett plusenergihus, blev Årets innovatör. Motiveringen lyder:

"Karin Adalberth har bidragit till utvecklingen av energieffektiva byggnader genom att ta steget vidare från passivhus med mycket låg energianvändning till att även inkludera tillförsel av förnybar energi för att nå plusenergihus.

Detta har hon visat genom att ha utvecklat och byggt en energieffektiv villa med solpaneler som över året gör byggnaden till ett plusenergihus. Hon har därigenom demonstrerat att det går att samtidigt bygga kostnadseffektivt och miljöanpassat."

Börje Göransson från Värnamo och Lars Tirén från Kungsbacka blev Årets Opinionsbildare, och Årets talang delades av åtta studenter.

Läs mer här (aretsframtidsbyggare.se)