En ny internationell forskargrupp ska utreda moraliska och politiska frågor kring det finansiella systemet. Enligt forskningsledaren Joakim Sandberg är bakgrunden senaste årens ekonomiska kriser och missnöje med hur finansmarknaden ser på sitt samhällsansvar.

Den nya forskargruppen i finansiell etik ska studera konkreta förslag på ekonomiska åtgärder eller reformer, som hårdare lagstiftning kring finansiella risker, mer rättvis lönesättning för direktörer samt hur ägare och konsumenter kan bli mer aktiva. – En av orsakerna till finanskrisen var marknadens egoism och brist på samhällsansvar. Handlarna trodde kanske att etik var någon annans uppgift, men krisen visar att vanligt ekonomiskt tänkande inte är tillräckligt, säger Joakim Sandberg, docent i praktisk filosofi på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.