Klimatforskaren Keri Facer tar över stafettpinnen från Kevin Anderson och blir Uppsala universitetets nästa gästprofessor på Zennströms klimatprofessur. 

Keri Facer från University of Bristol forskar med särskilt fokus på vilken kunskap som kan behövas för att hantera miljömässiga, ekonomiska, sociala och teknologiska förändringar. Sedan 2013 leder hon ett forskningsprogram vid Research Council UK, som genom konst och humaniora skapar nya relationer mellan samhälle och universitet.

Keri Facer. Foto: Bristol university

- Det är en ära att få ta denna roll och jag ser fram emot att få kontakt med organisationer och individer som vill samverka med universitetet inom detta område, säger Keri Facer i ett pressmeddelande.

Zennströms klimatprofessur bjuder in en professor varje eller vartannat år. Tidigare gästprofessorer är Doreen Stabinsky och Kevin Anderson, som också kommer medverka i ett panelsamtal i samband med att Keri Facer tillträder.

- Keri Facers forskning är verkligt tvärvetenskaplig och vår förhoppning är att hon kommer att bidra till det goda samtalet inom universitetet på området klimatforskning. Hennes båda företrädare har haft olika fokus. Där Doreen Stabinsky hade ett tydligt fokus på studentmedverkan har Kevin Anderson haft en betydligt mer utåtriktad roll. Keri har uttryckt en önskan om att studera hur forskare kan arbeta tillsammans inom detta viktiga område, vilket ger ytterligare en aspekt på klimatprofessuren, säger professor Marika Edoff.