Enligt en rapport från EASAC, vetenskapsakademiernas organ i Europa, riskerar klimatförändringarna få alarmerande hälsoeffekter för Europas befolkning.

I en ny rapport fastslås utsläppen av växthusgaser påverka befolkningens hälsa på många olika sätt. Maria Nilsson, docent vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, menar att klimatförändringarna påverkar oss redan nu och att antalet fall av sömnstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar kommer öka.

Även smittsamma sjukdomar väntas öka, via myggor och smitta från föda och vatten. 

– Det som är bra med den här rapporten är att vetenskapsakademierna tar ansvar för att koppla ihop klimatet med hälsoeffekterna. Det allvarligaste är kanske de problem som uppstår som en följd av luftföroreningar som hundratusentals människor i EU dör av och som framför allt drabbar barnen i städerna, säger Peter Friberg, professor i medicin vid Göteborgs universitet och föreståndare för SIGHT, Svenska institutet för global hälsotransformation.

>> Läs mer på Umeå Universitets hemsida