Återplantering av i skog i Kina och grönare stäpper i Afrika och Australien gör skillnad. En ny forskningsstudie visar att växtligheten har ökat sedan 2003 – trots den intensiva avverkningen av tropisk regnskog.

För att förhindra erosion och ökenspridning har Kina de senaste åren storsatsat på att återplantera skog, och ökad nederbörd i Afrika och Australien har gjort att växtligheten går på plus. I Ryssland och Östeuropa har det också skett igenväxning och plantering av skog som påverkat, men det är inte bara guld och gröna skogar.

– En hektar avverkad regnskog kan inte kompenseras med en hektar skogsplantering i Kina eller någon annan stans, säger Javier Godar, forskare i tropisk markanvändning vid Stockholm Environment Institute, till SVT.

– Avverkningen av tropisk regnskog har minskat starkt i brasilianska Amazonas, men den är fortfarande mycket stor i Indonesien och Afrika. På till exempel Borneo finns snart inte mycket regnskog kvar. Risken med en sådan här ”god nyhet”, att vegetationen på det stora hela ändå ökar, är att tropiska regnskogar reduceras till kolsänkor. Men de är mycket mer än så: de innehåller fler arter än alla andra naturtyper i världen, de spelar en avgörande roll i vattnets kretslopp och i hela jordens klimatreglering och de härbärgerar flera ursprungsbefolkningar och deras kulturer, säger Godar.

För att beräkna växtligheten har forskarna använt sig av satelliter som visar mikrovågor stråla ut från vegetationen. Att mäta på det sättet är bra från en global skala, men det är så lite energi i mikrovågorna att det inte går att få ut mer detaljerad data. Bland annat går det inte att se kvalitén på växtligheten.

Viktiga saker som man har kunnat se är däremot att savanner och torrområden spelar en större roll för kolcykeln än man tidigare trott, och att aktiv återskogning kan göra stor skillnad.