Hälften av energin som används direkt i jordbruket går till drivmedel i traktorer och arbetsmaskiner. Genom ny teknik och lättare vagnar skulle det gå att spara minst 20 procent drivmedel, enligt ny forskning.

En konventionell vagn förbrukar drygt 20 procent mer bränsle per transporterat ton jämfört med vad JTI kallar ”high-tech-vagnen” med styrande hjul, avancerad hjulupphängning, lättare flakkonstruktioner och energieffektiva däck. – Teknik och energieffektivisering har inte varit prioriterat i traktorvagnar, på grund av branschens hårda lönsamhetskrav. Det finns dock företag, som Ivarssons i Metsjö, som har satsat på traktorvagnar med avancerad inbyggd teknik så att de blir mer lättdragna och kan ta större nyttolast, säger Ola Pettersson vid JTI som leder undersökningen i samarbete med Ivarssons i Metsjö AB. Undersökningen går ut på att konventionella vagnar jämförs med nya tekniker. För att jämförelsen ska göras under så liknande förhållanden som möjligt kör med samma traktor, samma förare och med identiska upplägg. Då den nya tekniken är dyrare ska forskarna nu titta närmre på om bränslebesparingen väger upp den ökade kostnaden.