Sju av tio svenskar vet att det är miljöskadligt att tvätta bilen på gator, uppfarter eller gräsmattor. Trots det väljer hälften av bilägarna att göra det minst en gång per år, enligt en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av OKQ8.

”Som konsument är det lätt att tänka att vattnet tas om hand av reningsverket när det rinner ned i avloppsbrunnen på gatan. Men det vattnet går inte till kommunens reningsverk utan rinner ut, tillsammans med partiklar, smuts och föroreningar, i närmaste vattendrag”, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8.

För att undvika att förorena närmiljön bör bilägare tvätta bilen i en biltvättsanläggning eller Tvätta själv-hall där tvättvattnet tas om hand.