Biomassa räknas som nollutsläpp i ländernas utsläppsstatistik och får subventioner oavsett ursprung och användning. Nu varnar forskare att det kan leda till att Parismålet missas.

Biomassa från skogar klassas som förnybar energi i såväl EU som FN, och används i allt högre utsträckning för att ersätta kol i elproduktionen.

Utvecklingen har inneburit massiv skogsavverkning för att tillverka träpellets och lett till att skogsbiomassa för att ersätta kol ökat med över 10 miljoner ton under de senaste åren. Pellets kan därefter transporteras tusentals kilometer för att ersätta kol, vilket tvärtemot syftet kan leda till ökade klimatutsläpp.

Nu varnar 15 forskare i en artikel i Global Change Biology att utvecklingen kan påverka Parismålet

– När vi i Sverige utvecklar bioekonomin måste vi göra det på ett klokt sätt och framför allt beräkna kolets kretslopp bättre. Vi måste klargöra vad olika former av substitution leder till. Det är framför allt knepigt när vi har att göra med kortlivade produkter, säger Anders Wijkman, en av medförfattarna, till Aktuell Hållbarhet.