Idag skulle en av Sveriges mest framstående forskare ha fyllt 90 år. Bert Bolin är en man som för många flugit helt under radarn.

Bert Bolin var professor i meteorologi vid Stockholms Universitet mellan 1961 och 1990. Han blev en av världens mest framstående klimatforskare och en av grundarna bakom IPCC. Men det var inte allt. Han låg också bakom Sveriges första raketexperiment.
Bert Bolin, runt 1955

Bert Bolin, runt 1955

Bolin var en av ledamöterna i den Svenska kommittén för rymdforskning. Han ville undersöka  de så kallade nattlysande molnen. Molnen har fått sitt namn av att de är så tunna att de inte syns på dagen, och samtidigt ligger så högt att de fortfarande är solbelysta även långt efter solnedgången. Han satt också med i Forskningsrådens rymdnämnd som 1964 efterträdde kommittén för rymdforskning och var direktör på den europeiska rymdorganisationen ESA. Men hans största insatser var på klimatområdet. I sin forskarkarriär gjorde Bert bidrag till både numeriska väderprognoser och till vetenskapen om biogeokemiska cykler. Hans arbete ledde till stora framsteg i vår förståelse av kolcykeln. IPCC tilldelades Nobels fredspris 2007 tillsammans med Al Gore. Vid det laget var Bolin för sjuk för att kunna hämta priset, men i samband med prisutdelningen tackade Gore Bolin för sina insatser. Andra utnämningar Bolin fick var Carl-Gustaf Rossby-medaljen, det amerikanska meteorologsamfundets högsta och finaste utmärkelse, och Rossbypriset som utdelas av Svenska geofysiska föreningen. 30 december 2007 dog Bert Bolin. Han var en av Sveriges främsta forskare, vars insatser haft betydelse för mycket av politiken som förs idag. Idag skulle han fyllt 90 år. Som ESA uttryckte det vid hans död - Med Bert Bolin har en gigant gått ur tiden. Men hans arbete lever vidare.