Sverige har ett mål om klimatneutralitet till 2045. Nu har en av de svåraste sektorerna, bygg- och anläggningssektorn, tagit fram en färdplan för hur de ska lyckas med omställningen.

Målet med den nya färdplanen är att tydliggöra hur olika aktörer borde bidra för att kunna nå ett klimatneutralt Sverige. Arbetet har lett till ett antal uppmaningar till alla aktörer inom värdekedjan.

"Stat och myndigheter måste ställa tydliga och enhetliga krav som följs upp, materialindustrin måste kunna leverera miljövänliga material, beställare måste våga ställa tuffa krav och byggentreprenörer måste bygga med stort kunnande och använda effektiva produktionsmetoder och processer för att vi ska lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige", skriver de på sin hemsida.

I färdplanen ställs konkreta krav på bland annat politiker, arkitekter, beställare och entreprenörer. Där listas också fem nyckelfaktorer för att sektorn ska lyckas bli klimatneutral till 2045.

  •  Långsiktiga spelregler som möjliggör investeringar och omställning till klimatneutrala material och processer
  • Gå från linjära till cirkulära processer
  • Säkerställa tillgång och effektivt nyttjande av biobaserade råvaror
  • Ledarskap, samverkan och kunskap
  • Offentlig upphandling som motor för omställning

Färdplanen ingår som en del i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, och drygt 150 personer har deltagit i arbetet som ska presenteras för Stefan Löfven i april.